I løpet av fredag 12. juli skal du finne manntallene på følgende steder:

  • Rådhuset
  • Coop prix, Nordkjosbotn
  • Laksvatn varehandel
  • Coop marked, Mestervik
  • Johs. Kristoffersen eftf, Mortenhals

Dersom du har flyttet og melding ikke er sendt folkeregisteret innen 30. juni vil du fortsatt stå i mantallet i din gamle bostedskommune. Da kan du forhåndsstemme eller møte opp å avgi stemme på valgdagen i den kommunen du er manntallsført.