Kommunen har stor forståelse for at det er en unormal situasjon for folket i dalen knyttet til stor aktivitet - først i forbindelse med en stor redningsaksjon, og etter hvert til søk etter omkomne. Kommunen har også stor forståelse for at det å leve tett innpå et område der man vet at det befinner seg fire døde ungdommer begravd i snømassene kan oppleves som belastende. At man på grunn av værforhold heller ikke kommer i gang med søk etter de omkomne, og må gå på vent i forhold til det er heller ingen god situasjon. Kommunen vil informere om at dersom innbyggere i Tamokdalen har behov for støtte i denne forbindelse må man ikke nøle med å ta kontakt med kommunen. Det kan være i forhold til informasjon, etablering av møtested slik at innbyggere  får snakket sammen/dele tanker og følelser, eller om belastningen føles så stor at man kommer i behov av helsehjelp.

 

Ta kontakt med ordfører Gunda Johansen, tlf 911 20051 ved behov for praktisk koordinering eller informasjon.

 

Ved behov for helsehjelp som en følge av hendingen kontaktes:

kommunelege 1, Idar Lettrem på telefon 415 10 721 eller
psykiatrisk sykepleier Rigmor Hamnvik, tlf 971 67 324