Mange av disse vil helt sikkert bli kjørt av sine foresatte eller ta skolebuss den første tida. Etter hvert vil flere av disse bevege seg mer ute i trafikken. Barn er impulsive og kan lett miste fokus om de ser eller opplever noe langs veien. Vi vil derfor oppfordre alle bilførere om å vise hensyn når dere ser barn (i alle aldre) langs veien – med eller uten skolesekk!

Hilsen kommunalsjefen