Skatteoppgjøret er klart
Onsdag 21. oktober 2009 kommer skatteoppgjøret for selskaper, næringsdrivende og personlige skattytere som ikke fikk skatteoppgjøret i juni. Selskaper som ennå ikke har levert selvangivelsen har fått skjønn på til sammen 255 millioner kroner og lønnstakere i Skatt nord har fått økt inntekten med til sammen 622 millioner kroner.
Nord norske selskaper har fått økt inntekten ved skjønn med 255 millioner kroner
Selskaper som ikke leverer selvangivelsen blir skjønnslignet og må betale tilleggsskatt. Ved ligningen for 2008 er det foretatt skjønn på over 1800 selskaper med 255 millioner kroner. Selskapene må også betale til sammen 23,7 millioner kroner i tilleggsskatt. De som leverer for sent blir ilagt forsinkelsesavgift. Til sammen utgjør forsinkelsesavgiften 2,3 millioner kroner.
 
- Vi sliter fortsatt med en for høy andel selskaper som ikke leverer selvangivelse, eller leverer den for sent. En stor del av de som ikke har levert er gjengangere som heller ikke har levert oppgaver tidligere. Disse selskapene pådrar seg store ekstrakostnader, samtidig som de ansvarlige i selskapene utsetter seg for den risiko det er å bli politianmeldt, sier seksjonssjef Stein Østmo i Skatt nord.
 
Lønnstakerne får økt inntekten med 622 millioner kroner
- Kontroll av selvangivelsene til lønnstakere har avdekket betydelige beløp som enten ikke er oppgitt til beskatning, eller beløp som feilaktig er ført opp til fradrag, sier seksjonssjef Kjell Idar Berg i Skatt nord.
 
Det er ca 360 000 skattytere i Skatt nord. Kontroller som skattemyndighetene har gjennomført har ført til endring på 12 200 skattytere. Netto endring er en inntektsøkning på til sammen 622 millioner kroner
 
Skatt nord har også behandlet ca 418 000 selvangivelser vedrørende lønnstakere i Oslo. Ulike kontroller har ført til endring på 21 000 av disse skattytere. Netto endring er en inntektsøkning på til sammen 1 367 000 millioner kroner.
 
I netto endring er det tatt hensyn til feil hvor skatteoppgjøret er endret til gunst for skattyterne.
 
Skattelistene
Skattelistene legges ut til gjennomsyn i tre uker på de stedene i kommunene som vanligvis blir brukt til utleggssted. Skattelistene omfatter både de som fikk skatteoppgjøret i juni, og de som får skatteoppgjøret nå.
 
 
 
Spørsmål
Ved spørsmål om likningen kontaktes Skatt nord, telefon 800 80 000. Ved spørsmål om manglende skatteoppgjør, tilgodebeløp og restskatt kontaktes det lokale skatteoppkreverkontoret. 
 
Tilgodebeløp utbetales de nærmeste dagene. 1. termin restskatt forfaller til betaling 12. november 2009, og klagefristen for likningen utløper 12. november 2009.
 
 
 
LINKER FOR NEDLASTING: 
 
 
 
Vedlegg: