Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket. I SKD 8/13 gis det en nærmere beskrivelse av de nye reglene i bokføringslovgivningen og det gis retningslinjer for skattekontorenes ileggelse av overtredelsesgebyr etter ligningsloven.

Last ned meldingen fra Skattedirektoratet HER