Alle pasienttimer og henvendelser i tidsrommet skal skje til Storsteinnes legekontor.

Legetjenesten synes det er sterk beklagelig, men er som en følge av et ekstraordinært problem med bemanning. Tiltaket er forbigående, men nødvendig for å sikre forsvarlig drift.

Alle henvendelser rettes til 777 22150