Mestervik legekontor vil være sammenslått med Storsteinnes i perioden 15.juni til 1. september.
 
Alle pasienttimer vil i denne perioden være ved Storsteinnes legelegekontor.
 
Henvendelser rettes til tlf. 77 72 21 50