De som ønsker å selge må sende inn elektronisk søknad. Det gjøres oppmerksom på at det elektroniske systemet for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri kun er tilgjengelig frem til 30.april i den aktuelle salgssesongen.      Etter denne dato lukkes systemet automatisk.

Komplett søknad med vedlegg må sendes Tromsø Brann og redning innen fristen. Søknader som sendes inn utenom det elektroniske systemet eller kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Mer informasjon og selve søknadsskjemaet finner dere her.