Planen fokuserer på hvordan vi skal øke verdiskapningen i vår region. Hvordan kan vi best mulig legge til rette for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig verdiskapning, infrastruktur og transport samt utviklingen av areal?

Vedlegg:

Regional strategisk næringsplan

Politisk behandling regional strategisk næringsplan.pdf