Fakta

 • Brigade Nord består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani. Disse er Sanitetsbataljonen, Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen, Stridstrenbataljonen, Telemark bataljon, 2. bataljon, Panserbataljonen, samt Militærpolitikompaniet Brigade Nord
 • Brigaden består av 4200 soldater og befal i det daglige. Med mobiliseringstillegget ca 7000
 • Med på øvelsen er cirka 3500 soldater fra Brigade Nord og Trenregimentet i Hæren, i tillegg til cirka 200 fra Heimevernets innsatsstyrke Claymore.
 • Cirka 1000 kjøretøy er med. 350 beltekjøretøy, 570 hjulkjøretøy og 80 lette terrengkjøretøy.
 • Fra nyttår står Hærens hurtige reaksjonsstyrke på beredskap i ett år for NATOs Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). På norsk NATOs hurtige reaksjonsstyrke.
 • Det norske bidraget til reaksjonsstyrken består av:
  • Telemark bataljon
  • Et sanitetskompani
  • Et artilleribatteri
  • Et ingeniørkompani
  • Et stridstrenkompani
  • En militærpolititropp
  • En fjernoppklaringsavdeling
  • Et role 2 sykehus 
  • Nasjonalt støtteelement fra Hærens Trenregiment
  • Stabspersonell til brigadeledelsen
 • Det norske VJTF-bidraget er en del av en tyskledet brigade med avdelinger fra ni nasjoner.