Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt.

Kommuner med høy smitte må vurdere om videregående skoler skal gå over til rødt nivå. Ungdomsskoler må forberede seg på å innføre tiltak på rødt nivå. 

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne.  

Les oppdatert informasjon om smitteverntiltak