Fjerning av oljefyr og oljetank

Støtteordningen med tilskudd til fjerning av oljetanker blir faset ut i løpet av 2019/20.  Les mer  her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/