Søknaden kan også ses i servicetorget på rådhuset.

Frist for å komme med merknader er 12. april. Evt merknader sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

1 vedlegg_Dokumentasjonsvedlegg til søknad om mindre landbasert akvakulturanlegg på land.PDF(24596).pdf

16.2 Beredskapsplan ved akutt sykdom og massedød_GAN.PDF(24599).pdf

17 Beredskapsplan ved rømming eller mistanke om rømming_GAN.PDF(24601).pdf

18 Risikovurderinger og internkontrollsystemer (IK-sentral)_GAN.PDF(24600).pdf

AcosSvarInn.xml(22912).pdf

Følgebrev søknad_GAN_ 2 februar 2021.PDF(24597).pdf

Greenaquanor AS - Akvakultursøknad for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg på lokalitet Elvevoll i Bals(24593).pdf

Kvittering for betalt søknadsgebyr_Konsesjon fiskdir.PDF(24595).pdf

Kvittering for betalt søknadsgebyr_Konsesjon fiskdir_nummer 2.PDF(24598).pdf

NVEs vurdering av Greenaquanor AS sitt vannuttak i Balsfjord kommune i Troms og Finnmark.PDF(22904).pdf

Resultater vannanalyse av Storvatn 2020.PDF(24603).pdf

Søknadskjema-akvakultur tillatelse_Elvevoll 22 februar 2021.PDF(24594).pdf

Vedlegg 3.5 Anleggskisse MÅL_1-1250.PDF(24602).pdf

Vedlegg 6.1.3 Arealplankart_Tiltakets plassering_Hølen_Balsfjord kommune.PDF(24606).pdf

vedlegg 6.1.3 avstand til nærmeste oppdrettsanlegg-Yggdrasil-akvakultur.PDF(24608).pdf

Vedlegg 6.1.3 Oversiktskart_Arealformål_tiltakets plassering.PDF(24605).pdf

Vedlegg dokumentasjon av koordinater og bygningstype_ref kommunekart-GISline.PDF(24607).pdf

Vedlegg Sirkulasjonsskjema_resirkulering-GAN.PDF(24604).pdf