Søknaden kan også ses i servicetorget på rådhuset.

Frist for å komme med merknader er 12. april 2021. Evt merknader sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg: