Grunnleggende smittevernråd

  1. Syke personer skal ikke være på skole, i barnehage eller i SFO. 
  2. Hoste- og håndhygiene er viktig.
  3. Forsterket renhold 

Barn og elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer. 

Her finner du veiledere for trafikklysmodellen i barnehager og skoler: smittevern for barnehage og skole . Tiltakene tilpasses lokale forhold. Den største forskjellen mellom grønt, gult og rødt nivå er tiltak som reduserer kontakt mellom personer, og på gult og rødt nivå gjeninnføres kohorter som virkemiddel.