Postjournaler og politiske møter legges nå ut med alle offentlige dokumenter.  Det vil si at alle brev inn og ut av kommunen ligger åpne for gjennomsyn, med mindre disse skal skjermes i henhold til gjeldende lovverk.

På vår hjemmeside kan du gå direkte inn i politiske møter under "Folkevalgt" og "eInnsyn"

Postjournalene finner du under valget "Organisasjon" og "Postjournal"