Permitteringer

 • Dersom du er permittert, kan du ha rett på dagpenger. Gå inn på nav.no registrer deg som arbeidssøker og søk om dagpenger.
 • Du kan også søke om forskudd på dagpenger. Sjekk om det er aktuelt for deg her.    
 • Regjeringen har publisert en pressemelding om endringer i permitterings- og dagpengeregelverket. Endringene som kommer, kan gi deg rett til dagpenger. Du bør derfor registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger som permittert, selv om du er usikker på om du har rett på dagpenger.

Planlegg økonomien din
Dagpenger er en ytelse som delvis erstatter tapt arbeidsinntekt. Det betyr at du får mindre utbetalt i dagpenger sammenlignet med din vanlige arbeidsinntekt. Derfor har vi samlet noen tips til deg som får nedgang i inntekt.

 • Gjør en gjennomgang av din nye økonomiske situasjon. Sett opp budsjett, og lag en plan for når du kan betale utgifter du ikke har dekning for denne måneden.
 • Sett av feriepenger og skatt til gode til regninger du ikke kan betale nå.
 • Husk at dagpenger utbetales hver 14. dag. Det er derfor ikke lurt å betale alle regninger samtidig. Fordel regninger utover flere uker.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte hos Husbanken.
 • Dersom du har trekk i lønn og er delvis permittert, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/.
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag)
 • Kontroller at skattetrekket er riktig, slik at du ikke betaler for mye skatt nå.
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.
 • Følg budsjettet.

Disse regningene bør betales først

 1. Mat
 2. Husleie eller boliglån
 3. Strøm
 4. Barnebidrag
 5. Kommunale avgifter på bolig
 6. Forsikringer
 7. Telefon og internett
 8. Barnehage og SFO
 9. Nødvendig transport 
 10. Andre regninger

Husk at du kan kontakte kommunen for å få betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale dersom du har utfordringer med å betale kommunale avgifter eller barnehage/SFO.

Lån og kreditt

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller få bedre betingelser på lån som du allerede har? Kontakt banken din for å undersøke hvilke muligheter du har.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Klarer du ikke å betale regninger til forfall, eller får du inkassosaker? Ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søk om avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med banken din.
 • Søk rente- og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens Lånekasse.

Unødvendige utgifter

 • Si opp unødvendige abonnementer (Netflix, Viaplay, Spotify, TV2 Sumo etc.) og eventuelt dobbeltforsikringer (f.eks. er det som regel tilstrekkelig med en reiseforsikring per hushold).  
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnement. Se https://www.forbrukerradet.no/ for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil, spesielt hvis du har flere biler. Husk alle utgiftene som biler medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes. Vis varsomhet og følg finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte.

Se gjerne også denne videoen fra NAV med flere økonomiråd til deg.