Følgende representanter for Balsfjordskolene sitter nå i ungdomsrådet:

Balsfjord ungdomsrådGuro Janita Moaksen, Tobias Bergum Olsen, Hanne Marie Strand, Siril Staff Opgård, Håvard Selseth (leder), Thomas Brovold (nestleder), Elisabeth Norheim, Maren Irene gåre Bakkevoll, Benjamin Steffenakk og Anders Olsen.

"Vi skal jobbe aktivt for å få ungdom til å trives i kommunen" sier den nyvalgte lederen (Nye Troms)

Foto:Leif Arne Stensland