Vi har fått tilgang til et opptak av nordlyset i vinter, sett fra Balsokken ved Storsteinnes.

Takk til Idar Lettrem som vil dele opplevelsen med oss andre. Klikk her