Prosjektet skal ferdigstilles innen 15/11-2017 i hht kontrakt.

Det har vært en del jobb med grunnavståelse, men dette er nå på plass. Videre skal det settes opp master og hytte på Vesterli og på Hallaren, samt Josefvatn.

For å få disse funksjonell, så må det legges strøm til området, og dette arbeidet er nå  igangsatt. Det er imidlertid ventetid på slikt arbeid, men utbygger (Telenor) har god tro på at prosjektet skal ferdigstilles i hht kontrakt.