Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Melding til barnevernstjenesten

Sihke priváhtaolbmot ja almmolaš instánssat sáhttet dieđihit mánáidsuodjalussii ahte muhtin mánás lea heajos dilli.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Sihke priváhtaolbmot ja almmolaš instánssat sáhttet dieđihit mánáidsuodjalussii ahte muhtin mánás lea heajos dilli. Ii gáibiduvvo ahte leat áican dan maid dieđihat, muhto fertet sáhttit dovddusin dahkat diehtogáldu. Sáhka ii dohkke dieđáhussan. Mánáidsuodjalusbálvalus galgá

  • heaittihit dieđáhusa jus lea čielgasit áššeheapme
  • álggahit guorahallama jus lea jáhkehahtti ahte lea dárbu veahkkedoaimmaide mánáidsuodjaluslága vuođul.
  • heaittihit dieđáhusášši jus lága eavttuid ii ollašuhte

  Almmolaš instánssain lea geatnegasvuohta dieđihit mánáidsuodjalussii jos lea ágga jáhkit ahte mánás atnet unnán dahje heitot fuolahusa. 

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Mánáidsuodjalusláhka §§ 4-2, 4-3 ja 6-4
   

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Sáhtát dieđihit mánáidsuodjalusbálvalussii čálalaččat dahje njálmmálaččat, telefovnna bokte dahje sáhtát ieš boahtit dieđihit ášši. Dieđáhus sáhttá maiddái leat anonyma.
   

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Mánáidsuodjalusbálvalus galgá farggamusat, ja maŋimustá ovdalgo vahkku lea vássán, gieđahallat dieđáhusaid mat leat boahtán ja árvvoštallat galgá go guorahallagoahtit.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-06-26
  Gyldig til
  2020-01-15