Følgende tekst skulle ha vært på fakturaen:

Eiendomsskatten beregnes med 7 promille av verditaksten på eiendommen fordelt på 2 terminer pr år. Dette kravet gjelder for perioden 01.07.13 - 31.12.13.

Dersom mottatt krav også inneholder feiing/tilsyn gjelder det for år 2013

 

Vi beklager feilen og håper det ikke skaper noe problem.