Dette er 9 flere enn september 2014, og 8 flere sammenlignet med oktober 2013. Det er færre kvinner enn menn som er arbeidsledige i Balsfjord (14 kvinner og 48 menn). I tillegg er det registrert 27 delvis ledige i oktober 2014.

Arbeidsledigheten i Troms er nå på 2 prosent, mens gjennomsnittet for resten av landet ligger på 2,7 prosent.

Tiltak

Til sammen 9 personer deltok ved utgangen av oktober på ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak (20 tiltaksdeltakere på samme tid i fjor!). Det kan videre nevnes oppstart av et datakortkurs 3. november på Nordkjosbotn med 10 deltakere (i samarbeid med NAV Storfjord)

Størst ledighet blant ungdom

Nesten hver femte av de som er helt ledige i Balsfjord er ungdom under 25 år. Ledighetstallene for Troms viser samme tendens med størst ledighet blant ungdom..

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten i Balsfjord er nå på 2,3 %.  

De fleste av de helt ledige i Balsfjord finner vi innen følgende yrkesgrupper: reiseliv/transport, bygg og anlegg og industriarbeid. I Troms rapporterer man om fortsatt gode tider i bygg- og anleggsbransjen, samt yrker innen barne- og ungdomsarbeid.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. NAV Balsfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater, og arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV som samarbeidspartner, er velkommen til å kontakte NAV Balsfjord.

NAV Balsfjord                                                                                                                                                      

Leen Berger
NAV-leder