Arbeidsledigheten i Troms er nå på 2,1 prosent, mens gjennomsnittet for resten av landet ligger på 2,7 prosent.

 

Tiltak

Til sammen 12 personer deltar på ulike ordinære arbeidsmarkeds- og formidlingstiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og arbeidsmarkedsopplæring (AMO).

 

Størst ledighet blant ungdom

Nesten 4 av 10 av de som er helt ledige i Balsfjord er «ungdom» under 30 år. Ledighetstallene for Troms viser samme tendens med størst ledighet blant ungdom..

 

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten i Balsfjord er nå på 2,2 %.  

De fleste av de helt ledige i Balsfjord finner vi innen følgende yrkesgrupper: reiseliv/transport, bygg og anlegg og industriarbeid. I Troms rapporterer man om fortsatt gode tider i bygg- og anleggsbransjen. Varehandelen har og vil fortsatt ha gode vekstvilkår i Troms i året som kommer.

 

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. NAV Balsfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater, og arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV som samarbeidspartner, er velkommen til å kontakte NAV Balsfjord.

 

  

NAV Balsfjord                                                                    

Leen Berger

NAV-leder