Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens §28. Etter forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Saksdokumenter:

Vedlegg til saksfremlegg:

Eventuelle klager må sendes innen 11.04.2016 til:

Balsfjord kommune
Plan og forvaltning
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no