Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28. Etter forvaltningslovens § 29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Saksdokumenter:

Vedlegg til saksfremlegg

Eventuelle klager må sendes innen 20.07.2015 til:

Balsfjord kommune
Plan og næring
Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no