Nye veinavn vedtatt 22.02.17
Veinavn Plassering Forklarende bilde Status
Midtgårdsveien Kartvedlegg    
Arnulv Eide-veien Kartvedlegg    
Ner-Bukta Kartvedlegg Fbilde1  
Brattmelveien Kartvedlegg    
Sørengveien Kartvedlegg    
Bjørkengbakken Kartvedlegg    
Myrsletta Kartvedlegg Grønn vei - Fbilde 2 Klage under beh.
Myrstien Kartvedlegg Rosa vei - Fbilde2 Klage under beh.
Myrvollen Kartvedlegg Blå vei - Fbilde 2 Klage under beh.
Nerliveien Kartvedlegg Fbilde 3  
Øverlibakken Kartvedlegg    
Snebakkveien Kartvedlegg    
Korsvikveien Kartvedlegg    
Kjerkevikveien Kartvedlegg    
Slettengveien Kartvedlegg    
Tømmervikbakken Kartvedlegg    
Aursnesveien Kartvedlegg Lilla vei - Fbilde4  
Småslettveien Kartvedlegg Gul vei - Fbilde4  
Vikajorda Kartvedlegg Rosa vei - Fbilde4  
Myrhaugveien Kartvedlegg Blå vei - Fbilde4  
Aursvikveien Kartvedlegg Grønn vei - Fbilde4  
Nerseterveien Kartvedlegg    
Moltbergveien Kartvedlegg    
Vesterliveien Kartvedlegg    
Nordbyelvveien Kartvedlegg    
Nordbynesveien Kartvedlegg    
Lillehaugveien Kartvedlegg    
Sandsryggen Kartvedlegg Fbilde5  
Spildernesveien Kartvedlegg    
Jernbergveien Kartvedlegg    
Madsjorda Kartvedlegg Fbilde6  
Fossbakkveien Kartvedlegg   Klage under beh.
Musnesveien Kartvedlegg Lilla vei - Fbilde7  
Musnesbakken Kartvedlegg Blå vei - Fbilde7  
Odinveien Kartvedlegg    
Fjellskardalen Kartvedlegg    

Vedtaket kan påklages etter Lov om stadnamn §§ 10 og 6, samt Forvaltningslovens §28. Etter Forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må sendes innen 17.03.2017 til:

Balsfjord Kommune

Plan og forvaltning

Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no