Eventuelle uttalelser sendes til:

Postmottak@balsfjord.kommune.no

Eller til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Frist for uttalelse 04.05.22

Oppstart av navnesak
Bruksnavnskjema
Spørreskjema
Navnesaksskjema
Kartutsnitt