Hans Majestet Kong Harald V har besluttet å tildele Kongens fortjenstmedalje til Arne Pedersen,Aursfjordgård.
Fra begrunnelsen heter det: "Arne Pedersen er tildelt fortjenstmedaljen for at han i over en mannsalder har gjort en stor, uegennyttig innsats for å bevare, anvende og formidle kunnskap om gamle håndverksteknikker og materialer innen snekkerfaget. Hans innsats har vært av landsomfattende rekkevidde hvor han har vært en meget sentral kompetanseperson i en lang rekke prosjekter av nasjonal kulturell og museal betydning. Arnes arbeid på dette området er et glitrende eksempel på kulturminnevern i praksis, og i sitt syttiende år er han fortsatt etterspurt. Han er en lidenskapelig fagmann når det gjelder å tilegne seg og anvende gamle håndverksteknikker. Han er mest av alt kjent for å være en entusiast og sjenerøs formidler av kunnskap, enten det er i praktisk opplæring av yngre folk, eller som guide og foredragsholder."

I 1989 mottok Aursfjordsaga Fortidsminneforeningens vernepris i Troms og i 1992 ble Arne tildelt Balsfjord kommunes kulturpris for sin innsats for bevaring og formidling knyttet til arbeidet med Aursfjordsaga. Oppgangssaga i Aursfjorden er i dag innlemmet i stiftelsen Midt-Troms Museum, sammen med Nordfjord skole.

Ordføreren fikk i oppdrag av fylkesmannen i Troms å overrekke medaljen. Arne Pedersen vil senere få invitasjon til en mottakelse på Det Kongelige Slott.

Noen ord fra ordførerens tale i forbindelse med overrekkelsen:
"Hva er det som har ført til at nettop du Arne får en slik oppmerksomhet? Jo, du har gjennom hele ditt liv gjort en stor, uegennyttig innsats for å bavare, anvende og formidle kunnskap om gamle handverksteknikker. Det arbeidet du har lagt ned har stor betydning for oss alle, Vi vet at det finnes ikke ei framtid uten at vi evner å ta med oss fortiden. Du har ivaretatt kulturminnevern i praksis, lagt til rette for at vi i våre travle liv skal kunne se oss tilbake - gjenskape visuelle bilder av hvordan våre forfedre levde og jobbet. Også hvordan de utviklet teknikker for å klare seg med enkle verktøy. Du har latt oss få se hvordan det folket, som uten å vite det selv, skapte grunnlaget for de rammene vi fikk for våre liv.

Ditt handlag og praktiske innsikt har selvsagt vært uunnværlig, men mest av alt tror jeg at ditt engasjement, din kjærlighet til historien og din oppriktige respekt for kulturarven har betydd minst like mye som den tekniske utførelsen.
Ikke bare Aursfjordsaga og Nordfjordskolen er av dine prosjekt, kan også nevne Balsfjord og Malangen kirke, Aursfjord internat, Biskep Hvoslef samt oppstart av årboka.

De verdiene du har tatt vare på må ivaretas også i framtida. Det påhviler Balsfjord kommune og Midt Troms museum et stort ansvar i å la det genuine arbeidet du har lagt ned få det vedlikehold og ettersyn det fortjener. Alle objekter er like viktig, men vi har ei spesiell utfordring i internatet som står like i nærheten. Han Arne fortjener å få se at det arbeidet han har lagt ned der blir sluttført slik at også dette prosjektet kan fremstå som en skinnende kulturhistorisk perle.