Vi trenger flere medlemmer i de fleste stemmestyrene. Kommunen har fem kretser og hver krets har et eget stemmestyre. Stemmestyrets hovedoppgave er å motta stemmegivninger, og forhånds-telle antall stemmer før endelig telling i valgstyret på Rådhuset. Vi trenger både faste medlemmer og varamedlemmer (i tilfelle sykdom eller uforutsette hendelser).

Opplæring blir gitt fredag før valgdagen, så du bør helst ha anledning til å møte på rådhuset denne dagen også.

Det blir gitt møtegodtgjørelse og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste hvis du blir trukket i lønn av din arbeidsgiver.  Tapt arbeidsfortjeneste må være legitimert.

Krav til deg:

  • Du må være over 18 år.
  • Du kan ikke være ført opp på noen valglister.

Kretsene er:

  • Laksvatn
  • Nordkjosbotn
  • Storsteinnes
  • Mestervik
  • Sand

Hvis dette skulle være noe av interesse kan du melde deg til postmottak@balsfjord.kommune.no eller vårt sentralbord tlf 77 72 20 00. 

Frist er 30. april 2019.