Seminaret finansieres over satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord og av NIBIO.

Om Arktisk landbruksseminar
Arktisk landbruksseminar er ei årlig fag- og nettverkssamling for landbruksaktører i Nord-Norge. Seminaret har blitt arrangert i over 20 år i nært samarbeid med sentrale landbruksaktører i nord – i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving. I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø. I 2022 ble seminaret arrangert i Bodø. Der deltok ca 100 personer fra forvaltning, næring, rådgiving og forskning knyttet til landbruket i landsdelen.

Mer om seminaret finner du her Arktisk landbruksseminar - Nibio