Abonnement vann                  kr 1.800,- + mva –      kun til de som har kommunalt vann

Abonnement avløp                 kr 1.930,- + mva –      kun til de som har kommunalt avløp

Abonnement avfall                kr 2.058,- + mva –      gjelder alle husstandene

Fritidsrenovasjon                   kr    863,- + mva –      kun fritidsboliger 

Gebyrene for abonnement og fritidsrenovasjon gjelder for året 2011.

Faktura nr 2 som gjelder septiktømming, forbruk vann og avløp og renovasjon sendes ut til høsten med forfallsdato rundt 20.09.11