Innbyggere som i dag mottar tilbud ved Nordkjosbotn helsestasjon vil etter samlokaliseringen få tilbud ved Storsteinnes helsestasjon, eller eventuelt Laksvatn helsestasjon.

For nærmere informasjon og avtaler kontaktes helsesøster i Balsfjord kommune på telefon:     

77 72 21 57/2156/2159 eller på mobil telefon 901 80 768

 

Rådmannen i Balsfjord