Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

Vai Norgga dokumeanttat galget dohkkehuvvot olgoriikkas, de ferte daidda deaddiluvvot apostillasteamppil.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Apostille

  Beskrivelse

  Vai Norgga dokumeanttat galget dohkkehuvvot olgoriikkas, de ferte daidda deaddiluvvot apostillasteamppil. Dán sáhtát dárbbahit omd. jus galggat olgoriikka eisseválddiid luhtte náitalit ja nubbi dudnos lea Norgga stáhtalahttu, dahje jus galggat oastit dahje vuovdit opmodaga olgoriikkas.

  Dokumeanta galgá álggos vuolláičállojuvvon notarus publicusas (gávpotváldi dahje diggeriekti). Apostillasteamppil dahká dokumeantta lobálažžan ja duođašta ahte notarius publicusa vuolláičála lea albma.

  Pris for tjenesten

  Apostilladuođaštus lea nuvttá. Fertet gal máksit olggosgoluid jus galgá háhkat dakkára dahje máŋget dokumeanttaid. 

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Váldde oktavuođa dan riikka ambassádain gos galggat čájehit dokumeanttaid, ja iskka makkár dokumeanttaide gáibidit apostilla. Dakkár dokumeanttaid maid galggat geavahit Davviriikkain, it dárbbat apostilla, dušše steamppila notarius publicusas.

  Apostilladuođaštusa oaččut Fylkkamánnis go čájehat doarvái duođaštusaid (originála vuolláičállagat).

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-10-16
  Gyldig til
  2020-01-15