Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette fortløpende i løpet av uke 16 ( 14. - 17. april)