Fra mandag 16.11.20 til mandag 30.11.20 vil postlista være utilgjengelig på grunn av oppstart og testing av nytt system.  

Har du lyst å se hvordan dette blir kan du gå inn på Stad kommune sin innsynsløsning https://stad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/innsyn/postliste/