Omkjøring vil bli skiltet. Veien vil være stengt i hele perioden arbeidet med forberedelser til asfaltering og selve asfalteringsarbeidet pågår. Beboere i Nordkjosbotn sentrum må påregne noe ekstra støyplager når trafikken omreguleres til å følge gammelt trafikkmønster.