Fra 1.januar 2019 har Balsfjord kommune en tilgjengelig akuttberedskap i barnevernet. Dette betyr at barn i Balsfjord som er i krise,  kan få nødvendig hjelp også utenom kontortid.

Telefonnummer til akuttberedskap i barnevernet, Balsfjord kommune er: 911 03 757