Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Ergoterapi

Jus dus leat váttisvuođat birget beaivválaš doaimmaiguin dan sivas go leat buohcci, leat roasmmohuvvan dahje eará sivaid geažil, de sáhtát oažžut veahki ergoterapevttas.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Jus dus leat váttisvuođat birget beaivválaš doaimmaiguin dan sivas go leat buohcci, leat roasmmohuvvan dahje eará sivaid geažil, de sáhtát oažžut veahki ergoterapevttas.  Ergoterapevta

  • kárte du doaibmannávccaid ja heiveha du bargguid ja bargodábiid
  • gaskkusta ja heiveha teknihkalaš veahkkeneavvuid
  • heiveha fysalaš birrasa ruovttus, mánáidgárddis, skuvllas ja bargosajis

  Ergoterapevta veahkeha gávdnat čovdosiid go šaddá ilá stuora gaska gaskal dearvvašvuođa ja beaivválaš gáibádusain. Ergoterapevta veahkeha du eallit nu aktiivvalaš eallima go vejolaš.
  Bálvalus lea oassin suohkana fágaidrasttildeaddji návccaiduhttin- ja veajuiduhttinfálaldagas, sihke buohcciviesus ja olbmuid ruovttuin.

  Målgruppe

  Boarrásat, olbmot geain lea heajut doaibmannávccat ja olbmot geat leat buohccit dahje roasmmohuvvan.

  Kriterier/vilkår

  Suohkan galgá fágalaččat árvvoštallat dárbbašat go ergoterapevta.

  Pris for tjenesten

  Lea nuvttá bálvalus.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Ergodivššodeapmi ii leat láhkageatnegas bálvalus, muhto lassin fysioterapiijai ja eará bálvalusaide main lea veajuiduhttinulbmil.

  Lover

  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Åpningstider ved helsesentrene: 

  15.9 - 15.5: 08.00-15.20 (vintertid)

  16.5-14.9: 08.00-15.00 (sommertid)

   

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Jus oaivvildat ahte it oaččo dárbbašlaš veahki dahje leat duhtatmeahttun dainna movt bálvalus doaimmahuvvo, sáhtát sáddet váidaga suohkanii dahje njuolga sutnje guhte doaimmaha bálvalusa. Čilge mainna it leat duhtavaš ja makkár rievdadeami sávašit.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-18
  Gyldig til
  2020-01-15