Byggesøknader som sendes inn til kommunen etter 1 januar 2019 skal prosjekteres etter TEK17, jf. byggteknisk forskift § 17-2.

Det kan kun gjøres unntak fra dette for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1 juli 2017 og bruk av forskrift vil medføre omfattende og kostbare endringer.

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/