Dette skjer som følge av at vi nå skal kjøre en
bil der vi henter inn både rest/matavfall og papir/plastemballasje på samme lasset. Ny bil er på
plass og vi trør til med en rast endring. Abonnentene vil få kortere eller lengre intervall første
gangen, men fra første gangs tømming etter 04.07.16 vil alle ha 2-ukersintervall både på
rest/mat og papir/plast. Enklere for deg – bedre for vår produksjon og vi sparer miljøet med
færre kjørte km!

Den nye 2kammerbilen laster restavfallet i ett kammer og papiravfall og
plastgjenvinningssekken i det andre kammeret i bilen. Ved levering hos Senja Avfall tømmes
restavfallet for seg og papiravfall/plastsekk tømmes i sorteringsanlegget der plast, papp,
kartong og papir sorteres hver for seg. Disse fire fraksjonene blir presset og sendt til fabrikker i
Norge og Sverige. Det er god etterspørsel etter disse og vi håper enklere henteservice vil øke
sorteringen fra husholdningene. Det er både miljøvern og økonomi i en god kildesortering. Vær
en aktiv deltaker du også – det tjener alle på.
Vedlagt tømmekalender.


God sommer!

Med hilsen
Bernt Karolius
Driftssjef
Senja