Skolen har hatt fokus på motiverende undervisning og elevens digitale ferdigheter etter at Ståstedsanalysen ble gjennomført ved Nordkjosbotn skole. 

Utanningsdirektoratet var meget fornøyd med måten skolen hadde gjennomført Ståstedsanalysen med tilbakemelding om at de var en av de beste i landet til å gjennomføre denne analysen.  Mye godt arbeid i forhold til motivasjon og bruk av digitale ferdigheter samt noen forbedringspunkter.

Les hele rapporten her.