Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Cenaze töreni

Bir cenaze töreni hizmeti almak, genellikle yapılması gereken tüm işleri üstlenen bir cenaze ajansına başvurmanız demektir.

Defin işi ile hiçbir kişinin ilgilenmemesi durumunda, bu iş merhumun ikamet ettiği yerin belediyesi tarafından yapılacaktır.

Bir cenaze töreni için destek alabilirsiniz.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  18 yaşına giren bir kişi, yazılı bir beyanla kimin defin hakkı hakkına sahip olacağını belirleyebilir. Aksi takdirde, sorumluluk merhumun en yakın akrabalarının olacaktır. Defin işi ile kiminle ilgileneceği konusunda anlaşmazlık olması halinde, belediye bir karar verecektir. Defin işi ile hiçbir kişinin ilgilenmemesi durumunda, bu iş merhumun ikamet ettiği yerin belediyesi tarafından yapılacaktır.

  Kriterier/vilkår

  Defin işlemi, merhumun din veya hayat görüşüne saygı gösterilerek yapılmalıdır. Kremasyon ancak, bunun merhumun arzuna aykırı olduğu bilinmediği takdirde yapılabilir. Merhum yakılmazsa, defin işlemi ölümden sonra en geç on iş günü içinde yapılmalıdır

  Kilise konseyi, bunun için ciddi nedenler varsa son tarihleri uzatabilir.

  Pris for tjenesten

  Bir cenaze ajansı, cenaze hizmetleri hakkında soru yönelten müşterilere talep edilmeden bir fiyat listesi sunacaktır. Sipariş verilmesi durumunda, müşteriye talep edilmeden anlaşma yapılmadan önce fiyat teklifini incelemek için yazılı bir fiyat teklifi ve makul bir süre verilecektir.

  Sosyal Sigorta Kurumu, erişilebilir en son vergi bildirisi/vergi beyannamesine göre ihtiyacı belirleyerek cenaze yardımı verebilir. Destek yardımı çoğu durumda, merhumun maddi varlığı ve ölüm sonucu olarak ödenecek olan sigorta tutarına göre azaltılabilir.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Gravferd - Den norske kirke
  Gravferd - Human-Etisk forbund

  Partnere

  Belediyenin mezarlıklarını kilise konseyi yönetir, ancak işlemler için para belediye tarafından sağlanır.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Bakınız Defin Yasası §§ 9, 10 ve 13 ve Bölüm 2. Ayrıca bkz. Sosyal Sigortalar Yasası Bölüm  7 ve Fiyat Bilgisi Yönetmeliği § 15.

  Lover

  Folketrygdloven
  Gravferdsloven

  Forskrifter

  Prisopplysningsforskriften

  Retningslinjer

  Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

  Informasjonsskriv om klede og gjenstandar ved gravlegging og kremasjon (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Bir cenaze töreni ile bizzat ilgilenmek için birçok fırsat vardır, ancak çoğu kişi büyük veya daha az ölçekte olmak üzere bir cenaze ajansını tutmayı tercih etmektedir. Cenaze töreninden sorumlu olan kişi böyle bir durumda, hangi cenaze ajansının tutulacağını kendisi belirler.

  Cenaze ajansı diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda yardımcı olabilir

  • nakil, defin, kremasyon vs. tarihlerini belirleyebilir 
  • rahip/imam/konuşmacı, müzisyenler, şarkıcılar, mezarlık vb. ile bağlantı kurabilir
  • tabut ve teçhizat temin edebilir, merhumu hazırlayabilir
  • tabut taşınmasını düzenleyebilir
  • polis, Çalışma ve Yardım Kurumu vs. için veraset belgelerini düzenleyebilir
  • ölüm ilanı verebilir
  • şarkılar, ilahiler ve teşekkür kartları bastırabilir
  • çiçekler, dekorasyonlar, çelenkleri düzenleyebilir
  • cenaze töreni sırasında katılımı kolaylaştırabilir
  • Çalışma ve Yardım Kurumu ile birlikte bilgi ve hesaplaşmaları sağlayabilir
  • anma törenini düzenleyebilir
  • ölü külünün bırakılacağı yeri düzenleyebilir
  • mezartaşı üzerinde ahşap haç, sembol ve mezar ışığını düzenleyebilir 
    

  Bazı ajanslar, evi boşaltma ve istenmeyen şeyleri götürmek gibi ev temizliği hizmetleri de sunmaktadır.

  Skjema

  Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon (P-0916B)
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Cenaze ile kiminle ilgileneceği konusunda anlaşmazlık olması halinde, belediyenin kararı hakkında itirazda bulunamazsınız. Kilise Ortak Konseyinin, kremasyon ve defin süresini uzatma veya kısaltma kararı temyiz edilemez.

  Definden sorumlu kişi, defin hizmetleri için bir cenaze ajansı Şikayet Kuruluna itiraz edebilir; Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Kurul, bağımsız bir hukukçu (kurul başkanı) ve bir tüketici denetçiliği ve cenaze işleri sektörü temsilcisinden oluşur.  

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:00
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15