• Lengre behandlingstid på søknad om fradeling og søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

  • Lengre ventetid på oppmålingsforretning. Vi vil ta kontakt med deg angående tidspunkt for oppmåling.

Du vil også kunne oppleve begrenset tilgjengelighet på telefon, og vi ber derfor om at du sender henvendelse på epost. Da vil vi svare så fort vi har anledning.

Det oppfordres for øvrig til å benytte kommunens hjemmesider for veiledning. Søknadsprosessen for fradeling og oppmåling står tydelig beskrevet trinn for trinn under punkt «om søknadsprosessen» og/eller punktet «rekvisisjon». For å få naboliste henvender du deg til kommunens servicetorg. 

For opplysninger om egen eiendom, se MIN EIENDOM: https://eierinfo.no/3c4de525-d270-48a8-aec6-0b6a69992fb3