Flere opplysninger finner du her:  salg av barnehageveien 2.pdf

Selges med forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Storsteinnes barnehage selges