Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler. Timetall fra 1,5 til 5 timer per uke.            

Søknadsfrist: snarest.

Interesserte bes ta kontakt med 

Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899

Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416

Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no