Automatiseringen bidrar til raskere levering på deler av ordren, og bedre service for våre kunder.
Vi er også i større grad mindre avhengig av enkeltpersoner.

Fordelen for våre kunder er at feilkildene blir minimale og en sikrer at det er opplysningene som er registrert som blir hentet. Dette gjør oss mer effektive og de opplysningene som går automatisk kan sluttføres og ekspederes raskere.

I en startfase vil meglerpakken være halvautomatisk, som betyr at vi vil gjøre kontroller på at opplysningene som blir sendt ut er korrekte.

 

Oversikt over automatiske produkter:

 • Matrikkelinformasjon

 • Grunnkart

 • kulturminnerapport

 • Ortofoto

 • Oversiktskart

 • Gjeldende arealplan med bestemmelser

 • Kommuneplankart

 • Plananalyse

 • Opplysninger fra brann- og feiervesen

 • Vann og avløpsforhold

 • Veistatuskart

 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt

 • Opplysninger om eiendomsskatt
   

  Disse produktene må fremdeles produseres manuelt:

 • Godkjente bygningstegninger

 • Ferdigattest

 • Midlertidig brukstillatelse

 • Restanser og legalpant
   

  Når løsningen er klar til og tas i bruk må meglerpakkene bestilles hos Ambita Infoland; https://infoland.ambita.com/#/ og vil bli ekspedert i løpet av 10 dager.

  Vi vil oppdatere på vår hjemmeside fortløpende når løsningen er klar.

  Dersom har dere har spørsmål kan dere ta kontakt med vårt sentralbord på tlf 77 72 20 00 eller på e-post postmottak@balsfjord.kommune.no.