løypekart.jpgNå oppfordrer ordføreren til å ta kontakt dersom du har kreative ideer til opplegg langs løypa. .

Ring ordføreren på telefon 77 72 20 10 / 911 20051 eller send e-post: gunda.johansen@balsfjord.kommune.no

Løypa går gjennom Nordkjosbotn, Storsteinnes, Mestervik via Fjellbygda, Mortenhals og videre til Tromsø gjennom Ryatunnelen.