kart nord.jpg

Foreløpig tidsplan for rittet ser slik ut:

  • Nordkjosbotn kl 15:10

  • Storsteinnes kl 15:31

  • Vassåsen kl 15:45

  • Mestervik kl 16:01

  • Mortenhals kl 16:33

Veitraseen som løypa skal følge vil bli stengt for trafikk 2 timer før rytterne passerer.  Det vil bli satt opp veisperringer i alle kryss/sideveier langs løypa.