Saken ligger ute i tiden 19.11.18 fram til 05.12.18.  Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan den 06.12.18.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Vedlegg:

Øko_plan_2019-2022_Rådmannens forslag_051118.pdf

Betalingsregulativ_2019.pdf

tilråding fra formannskap_budsjett 2019_ økonomiplan 2019_2022.pdf

vedlegg tiltaksrapport _beskrivelser driftstiltak.pdf