– Flere enn 350 brannstasjoner over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon i anledning den årlige Brannvernuka. I Balsfjord åpner vi portene for store og små besøkende her på Storsteinnes klokken 10:00 og holder på til klokken 14:00 Lørdag 23 september. Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging.

­– Hovedfokus for Brannvernuka i år er ladevett og generell brannsikkerhet i hjemmet. På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir konkurranser, demonstrasjon av slokkeutstyr og mulighet til å sitte i en brannbil og føle seg frem i røykfylt miljø. Vi håper mange tar turen, og er klare for storinnrykk på brannstasjonen, sier [sett inn navn].

Øv for å være forberedt
Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre jevnlige brannøvelser. I hjemmet har vi ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der. Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser der man bor – gjerne også oftere – vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute.

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer de best.

Tips til brannøvelse hjemme: 
En brannøvelse behøver ikke være komplisert eller innebære fysisk evakuering. Det er ofte godt å starte med en prat om hvordan man kan unngå brann, og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.

  • Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. 
  • Prat om hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne, hva om det begynner å brenne mens man sover? Hører alle røykvarsleren? Tenk gjennom ulike scenarier. Hva om det brenner i trappa?  Hva er alternative rømningsveier ut? Er det små barn, avtal gjerne hvem som tar ansvar for hvilket barn og snakk med barna om at de ikke må gjemme seg.
  • Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt, for eksempel postkassen eller søppelkassen.
  • Sjekk ut ulike rømningsveier og at de fungerer, klarer for eksempel alle komme seg ned brannstigen?
  • Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal.
  • Vit hvor brannslokkeutstyret er plassert og hvordan det brukes og sjekk at det ikke er gått ut på dato
  • Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen og rette eventuelle feil.

Om Brannvernuka:
Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. Les mer om Brannvernuka på https://brannvernforeningen.no/aktuelt/kampanjer/brannvernuka

Kontaktperson fra Brannvesenet:
Michael Berg 
Varabrannsjef/Lederberedskap

For spørsmål om den nasjonale Brannvernuka, kontakt:

Tor Erik Skaar, kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen
Tlf: 917 24 306 / e-post: tes@brannvernforeningen.no